نوشته‌ها

گیاهان هم با مصرف قند زیاد چاق‌تر می‌شوند

گیاهان از طریق فتوسنتز قادر به ذخیره‌سازی غذای خود هستند. بر اساس یافته‌های جدید گیاهان هم می‌توانند قند را ذخیره کنند و از طریق آن مواد غذایی مفید دیگر را تولید کنند.
اگر بدون اینکه ورزش کنید، زیاد غ

۱۶ / مهر / ۱۳۹۶
بدون دیدگاه